ม่านกั้นแอร์ หรือฉากกั้นห้อง Standard Type รุ่นทึบ


        

ฉากกั้นห้อง Standard Type รุ่นทึบ​

ขนาด : ใบฉากกว้าง 8.5 ซม. หนา 6 มม.
รูปแบบ : เจาะอะคริลิคเป็นช่องๆ ได้ 3-4 ช่อง ( จำนวนช่องอะคริลิคขึ้นอยู่กับความสูงของฉาก )
ฉากกั้นห้องรุ่นนี้เป็นการน้าฉากกั้นห้องรุ่น Standard มา เจาะช่องใส่แผ่นอะคริลิค ซึ่งก้าลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ เพราะมีความสวยงามจากช่องกระจกอะคริลิค และมีลวดลายต่างๆให้เลือกมากมาย เช่นลายใบเมเปิ้ล ลายผิวส้ม ลายไผ่ หรือแผ่นใสซึ่งท้าให้ ในห้องไม่ทึบมากจนเกินไป รู้สึกปลอดโปร่ง เนื่องจาก
แสงสามารถลอดผ่านได้บางส่วน หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวแนะน้าให้เลือกลายผิวส้ม ลายไผ่ ซึ่งมองทะลุผ่านได้น้อยกว่าแบบแผ่นใส ฉากกั้นห้องรุ่นเจาะช่องอะคริลิค Transparent Type​ 


Visitors: 2,723