ม่านกั้นแอร์ หรือฉากกั้นห้อง Standard Type รุ่นเจาะช่องอะคริลิค

 

 

   

ม่านกั้นแอร์ หรือฉากกั้นห้อง Standard Type รุ่นเจาะช่องอะคริลิค

ขนาด: ใบฉากกว้าง 8.5 ซม. หนา 6 มม.

รูปแบบ: เจาะอะคริลิคเป็นช่องๆ ได้ 3-4 ช่อง (จำนวนช่องอะคริลิคขึ้นอยู่กับความสูงของฉาก) หรือเลือกผสมระหว่าง ช่องอะคริลิคและช่องทึบได้ เช่นทึบเฉพาะช่องล่างสุดและที่เหลือช่องอะคริลิคหรือเลือกแบบช่องอะคริลิคทั้งชุด ฉากกั้นห้องรุ่นนี้เป็นการน้าฉากกั้นห้องรุ่น Standard มา เจาะช่องใส่แผ่นอะคริลิค ซึ่งก้าลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ เพราะมีความสวยงามจากช่องกระจกอะคริลิค และมีลวดลายต่างๆให้เลือกมากมาย เช่น ลายใบเมเปิ้ล ลายผิวส้ม ลายไผ่ หรือแผ่นใสซึ่งท้าให้ ในห้องไม่ทึบมากจนเกินไป รู้สึกปลอดโปร่ง เนื่องจากแสงสามารถลอดผ่านได้บางส่วน หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวแนะน้าให้เลือกลายผิวส้ม ลายไผ่ ซึ่งมองทะลุผ่านได้น้อยกว่าแบบแผ่นใส

 

 

 

Visitors: 2,723