ม่านกั้นแอร์ หรือฉากกั้นห้อง ญี่ปุ่น Japanese Style

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น (JAPANESE STYLE FOLDING DOOR)
ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นมีความหรูหราและสวยงาม ฉากกั้นห้องและบานพับมีความหนาแข็งแรง ทั้งช่วงทึบและ ช่วงช่อง กระจกอะคริลิคใส มีสวดลายต่างๆ เช่นลายน้ำไหล ลายสี่เหลี่ยมลูกฟักหรือลายแผ่นอะคริลิคใสไม่มีลวดลาย ซึ่งทำให้ ภายในห้องไม่ทึบมากจนเกินไปดูปลอดโปร่งและัสวยงาม สามารถเลือกทำได้ทั้งช่วงทึบและช่องกระจกอะคริลิคแบบ 40%-60% หรือแบบช่องกระจกทั้งชุดใบฉากมีความกว้าง 102 มม. หนา 12 มม. สามารถเลือกแบบมือจับหรือแบบ ลูกบิด พร้อมตัวล็อค

     

ม่านกั้นแอร์ หรือฉากกั้นห้อง ญี่ปุ่น Japanese Style

ขนาด : ใบฉากกว้าง 12 ซม. หนา 10 มม.

รูปแบบ : เลือกผสมระหว่าง ช่องอะคริลิคและช่องทึบได้ เช่น ทึบเฉพาะช่องล่างสุดและที่เหลือช่องอะคริลิค หรือ เลือกแบบช่องอะคริลิคทั้งชุดฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นมีความหรูหราและสวยงาม ฉากกั้นห้องและบานพับมีความหนาแข็งแรง กระจกอะคริลิคใส มีลวดลายต่างๆ เช่น ลายน้้าไหล ลายสี่เหลี่ยม ลายผิวส้ม ลายอะคริลิคใสไม่มีลวดลาย ซึ่งท้าให้ ภายในห้องไม่ทึบมากจนเกินไปดูปลอดโปร่งและสวยงาม สามารถเลือกท้าได้ทั้งช่วงทึบและช่องกระจกอะคริลิคแบบ 40%-60% หรือแบบช่องกระจกทั้งชุดใบฉาก

 

Visitors: 2,723